ABB:n vakuutuskassan
jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle

Päivitetty 15.12.2022.

Rekisterin pitäjä

ABB:n vakuutuskassa

Postiosoite: PL 615,  65101  VAASA

Puh: 050 33 41710

Y-tunnus: 0223485-5

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ulla Viitanen
sähköposti: ulla.viitanen@fi.abb.com
Puh. 050 33 41710

Tietosuojavastaavana toimii

Ulla Viitanen
sähköposti: ulla.viitanen@fi.abb.com
Puh. 050 33 41710

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan vakuutussuhteen hoito, asiakaspalvelu ja vakuutussuhteeseen perustuva tilastointi ja raportointi. Perusteena käsittelylle on vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2.).

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Työnantajalta sekä palkanmaksua hoitavalta palveluntuottajalta vakuutetun työsuhteen alkamis- ja päättymistiedot, ennakonpidätystiedot, keskituntiansio, päiväpalkka, viikko/päivittäinen työaika, yksilöintitiedot vakuutetusta, rekisteröityjen työnantajatiedot ja vakuutusmaksutiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun erillisestä pyynnöstä. Vakuutuskassalain 165c § mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterien suojaus

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Tiedot säilytetään tiedostona, jonne pääsy vain kassan toimihenkilöillä. Asiakaspalvelutilanteessa vakuutettu tunnistetaan henkilötunnuksella.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Vakuutussuhteeseen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuluva + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Vakuutetulle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu. Mikäli vakuutettu katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

  • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
  • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön