Kassans försäkrade och verksamhetskrets

Kassans verksamhetskrets

Kassans verksamhetskrets omfattar arbetstagare, förutom tjänstemän, som har ett anställningsförhållande med ABB Oy och får sin huvudsakliga utkomst från ABB Oy och som inte är försäkrade vid någon annan sjuk- eller pensionskassa samt tjänstemän vid denna kassa.

 

Anställda vars anställningsförhållande är avsett att vara tillfälligt eller kortvarigt (under fem månader) omfattas inte av kassans verksamhetskrets.

Kassans styrelse har till uppgift att kontrollera att villkoren för försäkringsförhållandet uppfylls.

Försäkringsförhållandet

Försäkringsförhållandet till kassan är obligatoriskt för alla som omfattas av verksamhetskretsen. Försäkringsförhållandet gäller från den stund försäkringsavgiften tas ut.

 

Anställda i tidsbundna anställningsförhållanden blir försäkrade vid kassan om man vet att anställningsförhållandet varar över fem månader.

 

Villkoren för försäkringsförhållandet uppfylls även av anställda som har partiell ålderspension och delinvalidpension om de får sin huvudsakliga utkomst av löneinkomster.

 

Villkoren för försäkringsförhållandet uppfylls inte av bl.a. anställda med rehabiliteringsstöd på heltid eller olycksfallspension, även om anställningsförhållandet till ABB Oy fortfarande gäller.

Försäkringsavgiften

Kassans försäkringsavgift är 1,4 % av lönen som omfattas av lagen om förskottsuppbörd och av delinvalidpensionen och den partiella ålderspensionen.

Fpa-kortet arbetsplatskassa 12705

När försäkringsförhållandet inleds får den försäkrade ett nytt Fpa-kort med anteckningen ”Arbetsplatskassa 12705” på baksidan.

Kassan har ingått direktdebiteringsavtal med flera apotek och läkarstationer.

Du ska visa upp Fpa-kortet när du besöker avtalsapotek och -läkarstationer.

 • Efter att anställningsförhållandet upphört
 • När försäkringsförhållandet upphört t.ex. på grund av studier eller någon annan oavlönad ledighet (anställningsförhållandet kan fortsätta att gälla)
 • Vid övergång till tidsbegränsad invalidpension = rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension (anställningsförhållandet kan fortsätta att gälla)
 • För kostnader som orsakats av ett arbetsolycksfall, arbetsreseolycksfall eller en yrkessjukdom (fakturan ska skickas till det försäkringsbolag där arbetsgivaren har en gällande försäkring)
 • När anställningsförhållandet vid ABB upphör
 • När försäkringsförhållandet upphör t.ex. på grund av övergång till studier eller pension
 • Fpa skickar ett nytt kort
 • Om en person har använt ett Fpa-kort med kassans nummer som betalningsförbindelse i strid mot anvisningarna driver kassan in den ogrundade betalningen

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

 • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
 • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön

ABB:n vakuutuskassa använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (vi rekommenderar inte att du skickar ansökningar per e-post).

Du kan börja använda Iris efter att först ha begärt tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

 • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
 • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris.

Om du redan har tagit i bruk Iris