Fpa:s ansökningar
och blanketter

Ansökningsblanketter

Blanketter får du från kassan, Fpa:s kontor samt från Fpa:s webbplats Privatpersoner | FPA (kela.fi).

 

Kom ihåg att ansökningar om ersättningar också kan skickas via Iris Omasairauskassa.

 

Ansökningar om sjuk- och föräldradagpenning kan du också göra i MittFPA E-tjänsten MittFPA | Privatpersoner | FPA (kela.fi).

En ersättningsansökan behövs när du söker ersättning för läkemedel, läkararvoden, sjukhusavgifter, poliklinikavgifter, glasögon, tandläkarräkningar, fysioterapi, hälsocentralsavgifter osv.

Fpa:s blankett SV 127 Ansökan – Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland (kela.fi)

En ansökan om sjukdagpenning ska fyllas i om kassan har begärt en ansökan.

Ansökan – Sjukdagpenningar / Utredning om olycksfall (kela.fi)

 

Mer information om sjukdagpenningar får du från kassan och på Fpa:s webbplats Dagpenningar i samband med sjukdom | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

Föräldradagpenningar handläggs vid kassan. Fyll i din ansökan i Fpa:s e-tjänst.

E-tjänsten MittFPA | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

Ansökningar om föräldradagpenning när den beräknade tiden är före 4.9.2022

Ansökan – Pappans föräldraförmåner (fpa.fi)Ansökan – Föräldraförmåner för fäder (kela.fi)

Ansökningar om föräldradagpenning när den beräknade tiden är 4.9.2022 eller senare

Ansökan – Föräldraförmåner (kela.fi)

Mer information om föräldradagpenningar får du från kassan och på Fpa:s webbplats Ansökan – Föräldraförmåner (kela.fi)

Fyll i ansökan om reseersättning när du söker reseersättning.

 Ansökan – Reseersättning (kela.fi)

 

Mer information om reseersättningar får du från kassan och på Fpa:s webbplats

Resor | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

 

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

  • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
  • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön

ABB:n vakuutuskassa använder e-tjänsten Iris

Via Iris kan du lätt ansöka om ersättningar, och det är säkrare att skicka ansökningar och bilagor via tjänsten än med normal e-post (vi rekommenderar inte att du skickar ansökningar per e-post).

Du kan börja använda Iris efter att först ha begärt tillstånd att gå med i Iris. Så här skickar du begäran:

  • Gå till adressen https://abb.omasairauskassa.fi
  • Logga in i Suomi.fi-tjänsten med dina egna bankkoder
  • Ange dina uppgifter och kryssa för punkten ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.” (Jag ger kassan tillstånd att skapa en profil för mig i e-tjänsten Iris. Genom att godkänna detta registrerar kassan dig i den elektroniska tjänsten för ansökan om ersättningar.)

Efter begäran får kassan en begäran om godkännande och användarnamnet öppnas. När användarnamnet har öppnats får du till din e-post ett meddelande om att användarnamnet till Iris-tjänsten har öppnats (kolla även skräpposten). Om du inte får meddelandet inom ett dygn (under vardagar) kan du försöka logga in i Iris.

Om du redan har tagit i bruk Iris