Korvattavat
kustannukset

Korvattavat sairaanhoidon kustannukset

 

Korvausta myönnetään tarpeellisista kustannuksista silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito

Jos olet käynyt sellaisessa apteekissa, lääkäriasemalla tai hoitolaitoksessa, johon vakuutuskassalla ei ole suorakorvaus-sopimusta, tulee sinun maksaa hoidosta aiheutuneet kustannukset kokonaan eikä palveluntuottaja saa suoraan vähentää sairausvakuutuslain mukaista korvausta (=Kela-korvaus) laskunsa loppusummasta.

Korvausten maksamisen jälkeen näet Iriksestä kaikki kassan suorittamat korvaukset (sekä lisäetuuden että sairausvakuutus-lain mukaisen korvauksen).

Mikäli et ole sähköisen asiointipalvelu Iriksen käyttäjä, saat kassalta korvauskuitin postitse. Kassan lähettämän korvauskuitin voit saada suoraan myös NetPostiisi  www.posti.fi/netposti.

Lisäksi saat Kelan keskitetyn postituksen kautta erikseen päätöksen, jossa on selvitys sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta.

Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on  haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu.

 • 100 % yleislääkärinpalkkiosta (korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus)
 • 80 % erikoislääkärin palkkiosta (korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus)
 • 80 % yksityisellä lääkäriasemalla suoritetuista leikkauksista tai niihin verrattavista lääkärin tekemistä toimenpiteistä (korvausta myönnetään enintään 3000 e/kalenterivuosi)
 • laitosmaksusta korvataan enintään 800 euroa / hoitokerta
 • 100 % terveyskeskusmaksusta
 • 100 % sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta (alimman maksuluokan mukaan)
 • 100 % päiväkirurgiasta peritystä maksusta (enintään sos- ja terv.huollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 912/1992 mukaisiin enimmäismääriin saakka)

 • 100 % julkisen sairaanhoidon poliklinikkamaksusta

 • korvausta myönnetään silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain perusteella
 • 90 % lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 

 • korvausperuste on lääkkeen viitehinta

 • ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet sairausvakuutuslain mukaisesti

 • 100 % lääkärin määräämästä laboratoriotutkimuksesta, patologian alaan kuuluvasta tutkimuksesta sekä niihin liittyvästä näytteenotosta (korvausta myönnetään enintään 3000 e/kalenterivuosi)

 • 80 % magneettitutkimuksesta (edellytyksenä lääkärin lähete)

 • korvausta myönnetään enintään 3000 e/kalenterivuosi (sisältää myös muut radiologiset tutkimukset)
 • 80 % lääkärin määräämästä muusta radiologisesta tutkimuksesta (ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä) 
 • korvausta myönnetään enintään 3000 e/kalenterivuosi (sisältää myös magneettitutkimukset)
 • 80 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 

 • 80 % lääkärin määräämästä hieronnasta enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa
 • hierojan tulee olla Valviran Terhikki-listalla nimikkeellä ”Koulutettu hieroja”
 • 50 % Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudesta Kelan korvaamien käyntikertojen osalta
 • 80 % työterveyslääkärin määräämästä lyhytpsykoterapiasta akuutin mielenterveyden tai perhetilanteen kriisien, näihin liittyvien kriisireaktioiden sekä unettomuuden ja masennuksen yhteydessä (aihealue tulee ilmetä määräyksestä), kuitenkin enintään viisi hoitokertaa ja enintään 800 euroa kalenterivuodessa 
 • 100 % sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta (korvausta myönnetään enintään 3000 e/kalenterivuosi)

 • sidosten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien ja purentakiskojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset enintään 101 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti (edellytyksenä lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys)

 • uniapneaa varten tarvittavan CPAP-laitteen vuokrasta tai hankinnasta tai väliaikaisen unimaskin hinnasta hoidon alkuvaiheessa enintään 150 euroa kunnes laite on saatavilla julkisen sairaanhoidon yksiköstä (edellytyksenä lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys)
 • yksistä silmälaseista 300 euroa kolmen vuoden välein yhden jäsenyysvuoden jälkeen

 • tarkastelujakso on vuosi eikä päivämäärä, jolloin edelliset lasit on hankittu (esim. jos silmälasit on ostettu vuonna 2021, seuraavan kerran korvausta voi saada vuonna 2024 ostetuista silmälaseista)

 •  näköä korjaavasta leikkauksesta enintään 300 euroa varsinaisen leikkaustoimenpiteen osalta
 • 100 % optikon perimästä näöntutkimusmaksusta
 • korvaus ei vähennä silmälaseista maksettavaa korvaussummaa
 • hammashoidosta 250 euroa kalenterivuodessa yhden jäsenyysvuoden jälkeen

 • hoidon antamispäivämäärä ratkaisee minkä vuoden kustannus hammashoito on

 • hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittamasta proteettisesta hoidosta enintään 337 euroa aikaisintaan viiden vuoden välein viiden jäsenyysvuoden jälkeen

 

 • hautausavustus vakuutetun omaisille 1000 euroa silloin, kun henkilö menehtyessään on ollut kassassa vakuutettuna

 • eroavustus eräissä tapauksissa eläkkeelle jäädessä (vrt. kassan säännöt 17 §)

Yleistä sairaanhoidon kustannuksista

 • Sairaanhoidon kustannuksia ovat mm. lääke-, lääkärinpalkkiokustannukset, laboratoriotutkimukset, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaalahoito, terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut, hammashoito ja silmälasit.

 • Maksa laskun ensin itse.

 • Lähetä alkuperäiset asiapaperit ja korvaushakemus kassaan. Erillistä maksukuittia ei tarvita.

 • Silmälasikorvausta haettaessa liitä korvaushakemukseen alkuperäinen maksukuitti.

 • Jos käytät niitä apteekkeja, lääkäriasemia tai tutkimus- ja hoitolaitoksia, joiden kanssa kassa on tehnyt suoraveloitussopimuksen, tulee lasku heiltä suoraan kassaan kun esität heille kassan numerolla 12705 varustetun Kela-korttisi ja maksat mahdollisen omavastuuosuuden suoraan apteekille tai laitokselle.

 • Maksa omavastuuosuus suoraan laitokselle, kun on kyse fysioterapiasta tai yksityisellä lääkäriasemalla suoritetusta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä.

 • Eroavustusta hakiessasi ole yhteydessä kassaan vanhuuseläkkeen alkaessa.

 • Hakemus – Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset (kela.fi)

Sairauspäivärahat

Mikäli sairastut ja työkyvyttömyytesi kestää pidempään kuin sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä + yhdeksän seuraavaa arkipäivää), saattaa sinulla olla oikeus sairauspäivärahaan. Pääsääntöisesti sinun ei kuitenkaan tarvitse itse hakea sairauspäivärahaa, koska työnantaja hakee sen puolestasi.

 

Mikäli työskentelet osa-aikaisesti sairautesi vuoksi ja olet tehnyt sopimuksen osa-aikatyöstä työnantajasi kanssa, sinulla saattaa olla oikeus osasairauspäivärahaan. 

 

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha maksetaan sairausajan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle. Sairausajan palkanmaksun pituus määräytyy työehtosopimuksen mukaan.

 

Sekä sairauspäiväraha- että osasairauspäivärahaoikeuden tullessa kassa pyytää sinulta hakemuksen mikäli se on tarpeen.

 

Hakemus – Sairauspäivärahat / Selvitys tapaturmasta (kela.fi)

Vanhempain-
päivärahat

Mikäli sinulle tulee oikeus vanhempainrahaan lapsesi syntymän tai ottolapsesi hoidon vuoksi, kassa hoitaa sinun vanhempainrahahakemuksesi käsittelyn. Täytä hakemuksesi Kelan asiointipalvelussa Asiointipalvelu OmaKela | Henkilöasiakkaat | Kela.

Sähköinen
asiointipalvelu - Iris

Vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

 

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (emme tietoturvallisuussyistä suosittele hakemusten lähettämistä sähköpostitse).

 

Iriksestä pääset myös tarkistamaan jo maksettuja korvauksia sekä esim. tarkistamaan hammashoidon vuotuisen kertymän tai seuraavan mahdollisen ajankohdan silmälasikorvauksen hakemiselle.

 

Iriksen kautta voit hakea sekä vakuutuskassan lisäetuuksia että sairausvakuutuslain mukaan korvattavia (Kela-korvattavia) etuuksia.

 

Irikseen liittymisen jälkeen kuitteja maksetuista korvauksista ei enää lähetetä postitse, vaan näet kaikki kuitit Iriksestä.

Iristä pääset käyttämään kun olet ensin pyytänyt lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

 • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
 • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnuksesi avataan. Kun tunnuksesi on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista ilman hyväksymisviestiä.

Irikseen kirjaudutaan Omasairauskassa -sivustolla omia pankkitunnuksia käyttäen.

 

Etusivulla näet ”Kiintiöt ja toteutuneet” -kohdassa hammashoidon, hieronnan ja silmälasikorvauksen tilanteen eli sen, paljonko ko. korvausta on jo haettu tai milloin seuraavan kerran voit hakea silmälasikorvausta.

 

Lisäksi etusivulla näkyy mahdollisesti sinulle maksetut korvaukset. ”Kiintiöt ja toteutuneet” -otsikon vierestä valitsemalla ”Näytä”, pääset näkemään lisäksi Lyhytpsykoterapian ja Hammasproteesin korvaustiedot sekä vastaavat tiedot viime vuodelta.

Uuden korvaushakemuksen pääset tekemään valitsemalla kohdan ”Uusi hakemus” ja sen jälkeen ”Lisää rivi”. ”Korvauslaji” -kohdasta voit valita mitä korvausta haet, esim. ”Lääkärinpalkkio”.

 

Jokaisen korvauslajin kohdalla on kerrottu, miten vakuutuskassa ko. kustannuksia korvaa. Järjestelmä ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja kertoo, mitkä liitteet ovat pakollisia ko. korvausta hakiessa.

 

Esim. lääkärinpalkkiota hakiessa sinun tulee täyttää kentät ”Kustannus”, ”SVL summa” mikäli ns. Kela-korvauksen määrä on tiedossa, ”Käyntipvm” ja ”Lukumäärä” sekä liittää tarvittavat liitteet. Hakemuksen tallentamisen jälkeen sinun tulee vielä tarkistaa pankkitilitietosi ja halutessasi kirjoittaa lisätietoja hakemustasi koskien. Lopuksi valitse haluatko lähettää hakemuksen (valmis) tai tallentaa sen myöhempää lähettämistä varten (keskeneräinen).

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

 • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
 • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön