Kassan vakuutetut ja toimintapiiri

Kassan toimintapiiri

Kassan toimintapiirin muodostavat ABB Oy:öön työsuhteessa olevat työntekijät, toimihenkilöitä lukuunottamatta, jotka saavat ABB Oy:ltä pääasiallisen toimeentulonsa eivätkä ole vakuutettuna muussa sairaus- tai vakuutuskassassa sekä tämän vakuutuskassan toimihenkilöt.

Työntekijät, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi tai lyhytaikaiseksi (alle viisi kuukautta) eivät kuulu kassan toimintapiiriin.

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta vakuutussuhteen ehtojen täyttyminen.

 

Vakuutussuhde

Kassan vakuutussuhde on pakollinen kaikilla sen toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä. Vakuutussuhde on voimassa vakuutusmaksun perimishetkestä alkaen.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät tulevat kassaan vakuutetuiksi, mikäli työsuhteen tiedetään jatkuvan yli viisi kuukautta.

Vakuutussuhteeseen  tarvittavat ehdot täyttävät myös osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työntekijät, mikäli he saavat pääasiallisen toimeentulonsa palkkatulosta.

Vakuutussuhteen ehtoja eivät täytä mm. kokopäiväisellä kuntoutustuella tai tapaturmaeläkkeellä olevat työntekijät, vaikka työsuhde ABB Oy:ssä on edelleen voimassa.

Vakuutusmaksu

Vakuutuskassan vakuutusmaksu on 1,4 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta ja osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeestä.

Kela-kortti työpaikkakassa 12705

Vakuutussuhteeen alkaessa vakuutetulle lähetetään uusi Kela-kortti, jonka takana on merkintä ”Työpaikkakassa 12705”.

Kassa on tehnyt useiden apteekkien ja lääkäriasemien kanssa suoraveloitussopimuksia. 

Kela-kortti tulee esittää asioidessasi sopimusapteekeissa ja -lääkäriasemilla.

 • Työsuhteen päätyttyä
 • Vakuutussuhteen päätyttyä esim. opiskelun tai muun palkattoman vapaan takia (työsuhde saattaa jäädä voimaan)
 • Siirtyessä määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle = kuntoutustuelle tai tapaturmaeläkkeelle (työsuhde saattaa jäädä voimaan)
 • Työtapaturman, työmatkatapaturman tai ammattitaudin aiheuttamissa kustannuksissa (lasku tulee osoittaa siihen vakuutusyhtiöön, missä työnantajan vakuutus on voimassa)
 • Työsuhteen päättyessä ABB:llä
 • Vakuutussuhteen päättyessä esim. opiskelun tai eläkkeelle siirtymisen takia
 • Uusi kortti tulee Kelasta
 • Mikäli henkilö on käyttänyt kassan numerolla varustettua Kela-korttia maksusitoumuksena vastoin ohjeita kassa ryhtyy takaisinperintään liikamaksun osalta

ABB:n vakuutuskassalla on käytössä sähköinen Iris-asiointipalvelu

Iriksen kautta pääset hakemaan korvauksia helposti, ja hakemusten ja liitteiden lähettäminen on turvallisempaa kuin normaalia sähköpostia käyttäen (hakemusten lähettämistä ei suositella sähköpostitse).

Pääset käyttämään Iristä kun pyydät ensin lupaa liittyä Irikseen. Pyynnön voit lähettää seuraavasti:

 • Mene osoitteeseen https://abb.omasairauskassa.fi
 • Kirjaudu Suomi.fi -palveluun omilla pankkitunnuksillasi
 • Vie omat tietosi ja laita rasti kohtaan ”Annan sairauskassalle luvan perustaa minulle profiilin Iris-asiointipalveluun. Hyväksymällä tämän sairauskassa liittää sinut sähköiseen korvauksenhakupalveluun.”

 

Pyynnön jälkeen kassalle tulee hyväksymispyyntö ja tunnukset avataan. Kun tunnukset on avattu, saat sähköpostiisi viestin Iris-palvelun käyttäjätunnuksen avaamisesta (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Mikäli et saa viestiä vuorokauden aikana (arkipäivinä), voit käydä kokeilemassa Irikseen kirjautumista.

Mikäli olet jo ottanut Iriksen käyttöön