Viesti

Edustajiston kokous on 19.4.2018 päättänyt seuraavista sääntömuutoksista 1.5.2018 lukien:

1) Lisäetuutena korvataan enintään 3000 e / kalenterivuosi seuraavista lääkärin määräämistä tutkimuksista: laboratoriotutkimukset, patologian alaan kuuluvat tutkimukset (sis. näytteenotto) sekä valohoito (silloin kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa).

2) Magneettitutkimuksesta ja muista radiologisista tutkimuksista korvataan korvataan 80 %. Korvauksen enimmäismäärä on 3000 e kalenterivuodessa.

3) Hammashoidon lisäetuutena korvataan enintään 200 e kalenterivuoden aikana annetuista hoidoista.

4) Eroavustus maksetaan myös jäsenelle, joka eroaa kassasta siirtyessään osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja jää kokonaan pois työstä.

Tarkemmat tiedot muutoksista kassan säännöissä.