Viesti

 

 

VANHEMPAINETUUDET (äitiys-, isyys- tai vanhempainraha)

 

 • Nämä Kelan etuudet maksetaan vakuutuskassasta, jos etuuden saaja on kassan jäsen (esim. isyysrahaa hakeva isä).

 • Hakemuslomakkeita saa vakuutuskassasta, Kelan toimistosta, internetistä osoitteesta www.kela.fi tai alla olevista linkeistä.

 • Äidin vanhempainetuushakemus (Kelan lomake SV 9)

 • Isän vanhempainetuushakemus (Kelan lomake SV 29a)

 


 

SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

 

 • Sairaanhoidon kustannuksia ovat mm. lääke-, lääkärinpalkkiokustannukset, laboratorio-, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaalahoito, terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut, hammashoito ja silmälasit.

 • Jäsen maksaa laskun ensin itse.

 • Kaikki alkuperäiset asiapaperit ja korvaushakemus (ellei esim. tutkimus- ja hoitomääräyksen kääntöpuolella ole sitä) lähetetään kassaan. Erillistä maksukuittia ei tarvita.

 • Silmälasikorvausta haettaessa on korvaushakemukseen liitettävä alkuperäinen maksukuitti.

 • Jos käyttää niitä apteekkeja, lääkäriasemia tai tutkimus- ja hoitolaitoksia, joiden kanssa kassa on tehnyt suoraveloitussopimuksen, tulee lasku heiltä suoraan kassaan kun jäsen esittää heille kassan numerolla 12705 varustetun sairausvakuutuskortin ja maksaa mahdollisen omavastuuosuuden suoraan apteekille tai laitokselle.

 • Jäsen maksaa omavastuuosuuden suoraan laitokselle, kun on kyse fysioterapiasta tai yksityisellä lääkäriasemalla suoritetusta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä.

 • Eroavustusta haetaan olemalla yhteydessä kassaan vanhuuseläkkeen alkaessa.

 • Korvaushakemus (Kelan lomake SV 127)

 

Maksut lähtevät pankkeihin torstaisin.