Viesti

KASSAN TOIMINTAPIIRI

Kassan toimintapiirin muodostaa ABB Oy:n työsuhteessa olevat työntekijät, toimihenkilöitä lukuunottamatta, jotka saavat ABB:ltä pääasiallisen toimeentulonsa eivätkä kuulu muuhun sairauskassaan sekä tämän vakuutuskassan toimihenkilöt.

Työntekijät, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi tai lyhytaikaiseksi (esim. kesätyöntekijät) eivät kuulu kassan toimintapiiriin.

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.


KASSAN JÄSENYYS

Kassan jäsenyys on pakollinen kaikilla sen toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä. Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun perimishetkestä alkaen.


Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat kassan jäseniä, mikäli työsuhteen tiedetään jatkuvan yli 5 kk.

Jäsenyyteen tarvittavat ehdot täyttävät myös osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työntekijät, mikäli he saavat palkkatulosta pääasiallisen toimeentulonsa.  
 
Jäsenyyden ehtoja eivät täytä mm. kokopäiväisellä kuntoutustuella tai tapaturmaeläkkeellä olevat työntekijät, vaikka työsuhde ABB Oy:ssä on edelleen voimassa.

 

JÄSENMAKSU

Vakuutuskassan jäsenmaksu on 1,4 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta ja osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeestä.

 

KELA-KORTTI TYÖPAIKKAKASSA 12705

Kassa on tehnyt useiden apteekkien ja lääkäriasemien kanssa suoraveloitussopimuksia.

Kela-kortti tulee esittää jäsenen asioidessa sopimusapteekeissa ja -lääkäriasemilla.


Korttia ei saa käyttää

  • Työsuhteen päätyttyä
  • Jäsenyyden päätyttyä esim. opiskelun tai muun palkattoman vapaan takia (työsuhde saattaa jäädä voimaan)
  • Jäsenen siirtyessä määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle = kuntoutustuelle tai tapaturmaeläkkeelle (työsuhde saattaa jäädä voimaan).
  • Työtapaturman, työmatkatapaturman tai ammattitaudin aiheuttamissa kustannuksissa. Lasku tulee osoittaa siihen vakuutusyhtiöön, missä työnantajan vakuutus on voimassa.


Kortti tulee palauttaa vakuutuskassaan

  • Työsuhteen päättyessä ABB:llä tai kun kassan jäsenyys päättyy esim. opiskelun tai eläkkeelle siirtymisen takia. Uusi kortti tulee Kelasta.
  • Mikäli henkilö on käyttänyt kassan numerolla varustettua Kela-korttia maksusitoumuksena vastoin ohjeita kassa ryhtyy takaisinperintään liikamaksun osalta.