Viesti

Jäsenen Kelan toimisto

Vakuutuskassa toimii sairausvakuutuslain mukaisena työpaikkakassana, joten jäsenten kaikki sairausvakuutusasiat hoidetaan kassassa.

Sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia ovat sairauspäiväraha, äitiys-,isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha.

Sairaanhoidon korvauksia ovat mm. lääkekorvaukset, lääkärinpalkkiot, laboratoriotutkimukset, radiologiset tutkimukset, hammashoitokorvaukset, magneettitutkimukset ja matkakorvaukset.

Oma vakuutus

Vakuutuskassa myöntää lisäetuuskorvauksia pääasiassa sairaudesta ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista kuluista jäsenilleen. Kassa pyrkii turvaamaan jäsenille sairauden vuoksi tarpeelliset kulut joko kokonaan tai osittain.

Lisäetuuskorvausta myönnetään Kela-korvauksen lisäksi lääkkeistä, lääkärinpalkkioista, laboratoriotutkimuksista, radiologisista tutkimuksista, fysioterapiasta, magneettitutkimuksista ja hammashoidosta. Lisäksi lisäetuuskorvausta myönnetään mm. silmälaseista, sairaala- ja terveyskeskusmaksuista, poliklinikkamaksuista, optikon näöntarkastusmaksuista.

Korvattavat kustannukset

Lisäetuuskorvauksista lisätietoa.